ข่าวสารกิจกรรม

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอเมืองพิษณุโลก

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าท…
Read more

นิเทศ​งาน​ตาม​ระบบ​ส่ง​เสริม​การ​เกษตร​ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษ…
Read more

กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษ…
Read more

ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษ…
Read more

ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกษตรพันธุ์แท้ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา หล้าอ่อน…
Read more

เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง

วันที่ 18 เมษายน 2565 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวนิตยา นุ่มเนื้อ…
Read more

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ณ …
Read more