Monthly Archive: เมษายน 2022

เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง

วันที่ 18 เมษายน 2565 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวนิตยา นุ่มเนื้อ…
Read more