Monthly Archive: พฤษภาคม 2022

ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษ…
Read more

ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกษตรพันธุ์แท้ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา หล้าอ่อน…
Read more