ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกษตรพันธุ์แท้ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา หล้าอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายธัชณัฐพงศ์ ศรีทองเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแปลงตัวอย่างหยุดเผา ฟังการชี้แจงรายการบัญชีของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ร่วมกับเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรที่จัดอบรมโดย ศมข.พิษณุโลก ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกษตรพันธุ์แท้ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก