ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก