ติดต่อสำนักงาน

แผนที่

ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

FB : https://www.facebook.com/MueangPhitsanulokAgricultureOffice

โทร : 055 298 177

E-mail : Kasetmuang89@gmail.com