การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

🌱 แล้วปุ๋ยแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร ?

🌱 ถ้าเราอยากตรวจวิเคราะห์ดินต้องใช้ตัวช่วยอะไร หรือติดต่อใคร?วันนี้หาคำตอบมาให้แล้วค่ะ

ที่มา : ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร