กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร และมอบพันธุ์ไม้ เช่น พริก มะเขือ มะกรูด มะขามป้อม มะขามเปรี้ยวยักษ์ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดจอมทอง หมู่ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก