Author Archive: mueang

กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษ…
Read more

ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษ…
Read more

ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกษตรพันธุ์แท้ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา หล้าอ่อน…
Read more

เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง

วันที่ 18 เมษายน 2565 นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวนิตยา นุ่มเนื้อ…
Read more

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ณ …
Read more

การจัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และการเริ่มต้น (Kick Off) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ประจำปี 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก  และหน่วยงานภาคี จัดงานวันเริ่ม…
Read more