การจัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และการเริ่มต้น (Kick Off) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ประจำปี 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก  และหน่วยงานภาคี จัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และการเริ่มต้น (Kick Off) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ประจำปี 2563 

            วันที่ 24 ธันวาคม 2562  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลกร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก  และหน่วยงานภาคี จัดงาน จัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และการเริ่มต้น (Kick Off) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย  โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดงาน นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ณ พื้นที่บ้านบึงถัง หมู่ที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก